string(67) "/home/i/ivanklykov/madfisher.ru/storage/app/public/images/zheka.jpg"